Nova_LeasingNeprověřený uživatel: Milan Šesták
23. 03. 2017

Dynamic Solvent s.r.o – PODVODNÉ FIRMY

Určeno : pan Hrneček , pan Franěk Dynamic Solvent, s.r.o. XXXXXXXXX XXXX/XX, 14000 Praha, Nusle

Upomínka před podáním exekučního návrhu podle § 35 zákona 120/2001 Sb.,

Oprávněný podává tímto exekuční návrh podle § 35 zákona 120/2001 Sb

Vážená společnost Dynamic Solvent s.r.o

touto výzvou Vás upozorňuji jakožto zástupce žalobce pana Ivana Záležáka ,narozeného dne XX.X.19XX na skutečnost, že jste ode dne 1.3.2017 v prodlení s uhrazením dlužné částky ve výši .13.100 Kč., kterou jste povinen uhradit na základě vydaného P L A T E B N Í H O R O Z K A Z U ze dne 8.února 2017 vedeným pod č.j. 19 C 7/2017-17 ,nabitý právní moci dne 1.3.2017 a vykonavatelností dne 1.3.2017

V rámci podané žaloby na Vaší společnost k Okresnímu soudu Karlovy Vary ,jste měli možnost se vyjádřit jako žalovaná strana ,zda nárok v žalobě uznáváte ,popřípadě zda nárok uznáváte jen zčásti nebo co do základu. V dané věci jste se jako žalovaná strana nevyjádřily a proto byl vydán ve věci oprávněného žalobce platební rozkaz ,kde jste měli možnost proti vydanému platebnímu rozkazu podat u podepsaného soudu odpor do 15. Dnů ode dne jeho doručení . Vzhledem k tomu ,že jste svého práva nevyužily platební rozkaz se stal pravomocným a vykonavatelným tj. dne 1.3.2017. Oprávněný tímto Vás vyzívá prostřednictvím obecného zmocněnce k okamžitému zaplacení dlužné částky ,jinak využije svého práva a podá prostřednictvím naší vymáhací firmy exekuční návrh podle § 35 zákona 120/2001 Sb. v platném znění .

Na základě Platebního rozkazu Číslo jednací 19 C 7/2017-17 ze dne 8.února 2017, který vydal Okresní soud v Karlových Varech a který se stal pravomocným dne 1.března 2017 a je vykonatelný, byla povinnému uložena povinnost spočívající v zaplacení peněžité částky ve výši:

Jistina12.100,-Kč Náhrady nákladů řízení ve výši 1.000,-Kč

Vzhledem k tomu že svou povinnost jste si doposavad z vaší strany dobrovolně nesplnily ,využívám práva ,kde požaduji od vaší společnosti též zákonné úroky z prodlení dle ČNB od data vyznačení právní doložky o vykonavatelnosti ,tedy od data 1.3.2017

Upozorňuji Vás ,že pokud z Vaší strany nebude do třech dnů uhrazená soudem uložená povinnost ,podáme ve věci na Vás návrh na exekuční řízení , kde Vám bude uložená povinnost spolu s povinností zaplatit náklady oprávněného v exekučním řízení a povinnosti uhradit soudnímu exekutorovi pověřenému provedením exekuce náklady exekuce.

Zákonný úrok Vám k dnešnímu dni činí od data 1.3.2017 do 23.3.2017 z dlužné částky ve výši 66,45 Kč

Výpočet Zákonný úrok z prodlení pro dluh vzniklý 23.03.2017. Od 01.03.2017 do 23.03.2017. Celkem: 66,45 Kč Od 01.03.2017 Do 23.03.2017 8,05 % z částky 13100,00 Kč

Repo sazba zvýšená o osm procentních bodů znamená, že k výši 2T repo sazby se připočte 8 p.b. (např. je-li 2T repo sazba 0,05 %, sazba pro výpočet úroků z prodlení činí 8,05 %).

Vzhledem k tomu, že jsme do dnešního dne od Vás neobdrželi ani částečné plnění dluhu, vyzývám Vás, abyste celkovou dlužnou částku 13.167,-Kč .uhradili v plné výši nejpozději do 3 dnů od doručení této výzvy na náš bankovní účet vedený u ČSOB číslo účtu . 274735186/0300 disponent účtu Martin Chalupný . V opačném případě budeme nuceni vymáhat tento dluh exekuční cestou včetně jeho příslušenství ,což bude pro Vás znamenat značné zvýšení nákladů.

S pozdravem

Šesták

Ps : Vážená společnost jsem odhodlán ve všech vašich podvodných praktikách zastupovat několik poškozených lidí ,které se k nám neustálé hlásí .Být Vámi určitě bych Vám doporučil si zvolit velmi dobrého právníka ,neboť neustálé narůstají stížnosti a žaloby na Vaší společnost zastoupenou panem Martinem Hrnečkem z českéinkasní a factoringová společnosti se sídlem XXXXXXXXX XXXX/X ,140 00,Praha 4 – Pankrác a též i na pana Fraňka .

Jsme připraveni proti vašemu neserioznímu jednání zakročit a to na základě podmětů našich klientů.

Více se o Vás dozvíte i z tohoto odkazu ,kde Vám jistě dobrou pověst nezaručí. http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/tv-archiv/na-vlastni-oci/na-vlastni-oci-o-podvodnych-vymahacich-a-pochybnych-zakazkach.html

Kategorie: Ostatní
Autor: 89.235.49.XXX
Komentáře: 0
Částka: 13 Kč
122x 102x

Napsat komentář
 

Podobné příspěvky z kategorie Ostatní


Všechny ostatní příspěvky patří do této kategorie.

Neprověřený uživatel: Roman Jesenský
14. 07. 2015

Ochranná služba- SPJ (Luďek Salák)

Varuju Vás před nepoctivým zaměstnavatelem, který nevyplací mzdu za odvedenou práci, ani cestovné. Dokonce se nestydí na svých facebookových stránkách Ochranna sluzba SPJ chlubit mojí nezaplacenou prací. Moje práce Disponuji i nahrávkami, kde mi p. Salák slibuje proplacení mzdy. Pracovali jsme spolu i na mistrovství světa v hokeji hotel Park Inn mám tudíž spoustu svědků,… (více)

Kategorie: Ostatní
Autor: 91.103.166.XXX
Komentáře: 16
Částka: 7 000 Kč
225x 200x
Neprověřený uživatel: Guest Guest
18. 02. 2013

Hypersleva.cz

dobrý den,   rádi bychom upozornili všechny zákazníky a převážně poskytovatele slev na společnost Mersite s.r.o, která má stejné provozovatele jako zkrachovalý portál – jednatel: Martin Chytil, dat. nar. 2. března 1981 Praha 10 – Lipany, Do kopečka 26, PSČ 103 00 den vzniku funkce:15. února 2006 zapsáno 31. března 2006

Kategorie: Ostatní
Autor: 90.177.109.XXX
272x 325x
Neprověřený uživatel: Guest Guest
16. 09. 2012

Obchodní nabídka

Pozor na podvodné stránky OBCHODNÍ NABÍDKA slibují registraci zdarma a zdarma je i napsaná nabídka od Vás pak Vám přijde do měsíce úhrada od 16 Kč do 2000 Kč. Tyto peníze musíte pak posílat měsíčně a nelze se vyvázat nijak  jen čekat celý rok na to až budete podle podmínek,které neustále mění odstoupit od pomyslné smlouvy. Tyto… (více)

Kategorie: Ostatní
Autor: 88.102.10.XXX
247x 346x
Neprověřený uživatel: Guest Guest
04. 12. 2012

HELBEA A.S. VÝZVA PRO PODVEDENÉ

Výzva pro všechny podvedené společností HELBEA a.s. Vladimír Skalský  !!!!! PŘIHLAŠTE SE !!                                 s pohledávkami se  obraťte  na  našeho zástupce v řízení – email ak.mgr.bradna@volny.cz, kde se v současné době zapisují věřitelé a připravují přihlášky pro insolvenční řízení. Čím nás… (více)

Kategorie: Ostatní
Autor: 78.45.21.XXX
260x 297x
Neprověřený uživatel: anonym
18. 07. 2011

VERDANO s.r.o.

Upozorňuji na další firmu, která okrádá staré lidí. Jmenuje se VERDANO s.r.o., IČO24761303, p. Jaroslav Kohout. Nabízí starým lidem tzv. výhry a chce po nich jen maličkost zaplatit co nejvíc. Co to může být za člověka vytahovat se na 80leté důchodce. Upozorněte své okolí na tuto firmu.

Kategorie: Ostatní
Autor: 88.101.30.XXX
279x 318x