Nova_LeasingNeprověřený uživatel: Milan Šesták
23. 03. 2017

Dynamic Solvent s.r.o – PODVODNÉ FIRMY

Určeno : pan Hrneček , pan Franěk Dynamic Solvent, s.r.o. XXXXXXXXX XXXX/XX, 14000 Praha, Nusle

Upomínka před podáním exekučního návrhu podle § 35 zákona 120/2001 Sb.,

Oprávněný podává tímto exekuční návrh podle § 35 zákona 120/2001 Sb

Vážená společnost Dynamic Solvent s.r.o

touto výzvou Vás upozorňuji jakožto zástupce žalobce pana Ivana Záležáka ,narozeného dne XX.X.19XX na skutečnost, že jste ode dne 1.3.2017 v prodlení s uhrazením dlužné částky ve výši .13.100 Kč., kterou jste povinen uhradit na základě vydaného P L A T E B N Í H O R O Z K A Z U ze dne 8.února 2017 vedeným pod č.j. 19 C 7/2017-17 ,nabitý právní moci dne 1.3.2017 a vykonavatelností dne 1.3.2017

V rámci podané žaloby na Vaší společnost k Okresnímu soudu Karlovy Vary ,jste měli možnost se vyjádřit jako žalovaná strana ,zda nárok v žalobě uznáváte ,popřípadě zda nárok uznáváte jen zčásti nebo co do základu. V dané věci jste se jako žalovaná strana nevyjádřily a proto byl vydán ve věci oprávněného žalobce platební rozkaz ,kde jste měli možnost proti vydanému platebnímu rozkazu podat u podepsaného soudu odpor do 15. Dnů ode dne jeho doručení . Vzhledem k tomu ,že jste svého práva nevyužily platební rozkaz se stal pravomocným a vykonavatelným tj. dne 1.3.2017. Oprávněný tímto Vás vyzívá prostřednictvím obecného zmocněnce k okamžitému zaplacení dlužné částky ,jinak využije svého práva a podá prostřednictvím naší vymáhací firmy exekuční návrh podle § 35 zákona 120/2001 Sb. v platném znění .

Na základě Platebního rozkazu Číslo jednací 19 C 7/2017-17 ze dne 8.února 2017, který vydal Okresní soud v Karlových Varech a který se stal pravomocným dne 1.března 2017 a je vykonatelný, byla povinnému uložena povinnost spočívající v zaplacení peněžité částky ve výši:

Jistina12.100,-Kč Náhrady nákladů řízení ve výši 1.000,-Kč

Vzhledem k tomu že svou povinnost jste si doposavad z vaší strany dobrovolně nesplnily ,využívám práva ,kde požaduji od vaší společnosti též zákonné úroky z prodlení dle ČNB od data vyznačení právní doložky o vykonavatelnosti ,tedy od data 1.3.2017

Upozorňuji Vás ,že pokud z Vaší strany nebude do třech dnů uhrazená soudem uložená povinnost ,podáme ve věci na Vás návrh na exekuční řízení , kde Vám bude uložená povinnost spolu s povinností zaplatit náklady oprávněného v exekučním řízení a povinnosti uhradit soudnímu exekutorovi pověřenému provedením exekuce náklady exekuce.

Zákonný úrok Vám k dnešnímu dni činí od data 1.3.2017 do 23.3.2017 z dlužné částky ve výši 66,45 Kč

Výpočet Zákonný úrok z prodlení pro dluh vzniklý 23.03.2017. Od 01.03.2017 do 23.03.2017. Celkem: 66,45 Kč Od 01.03.2017 Do 23.03.2017 8,05 % z částky 13100,00 Kč

Repo sazba zvýšená o osm procentních bodů znamená, že k výši 2T repo sazby se připočte 8 p.b. (např. je-li 2T repo sazba 0,05 %, sazba pro výpočet úroků z prodlení činí 8,05 %).

Vzhledem k tomu, že jsme do dnešního dne od Vás neobdrželi ani částečné plnění dluhu, vyzývám Vás, abyste celkovou dlužnou částku 13.167,-Kč .uhradili v plné výši nejpozději do 3 dnů od doručení této výzvy na náš bankovní účet vedený u ČSOB číslo účtu . 274735186/0300 disponent účtu Martin Chalupný . V opačném případě budeme nuceni vymáhat tento dluh exekuční cestou včetně jeho příslušenství ,což bude pro Vás znamenat značné zvýšení nákladů.

S pozdravem

Šesták

Ps : Vážená společnost jsem odhodlán ve všech vašich podvodných praktikách zastupovat několik poškozených lidí ,které se k nám neustálé hlásí .Být Vámi určitě bych Vám doporučil si zvolit velmi dobrého právníka ,neboť neustálé narůstají stížnosti a žaloby na Vaší společnost zastoupenou panem Martinem Hrnečkem z českéinkasní a factoringová společnosti se sídlem XXXXXXXXX XXXX/X ,140 00,Praha 4 – Pankrác a též i na pana Fraňka .

Jsme připraveni proti vašemu neserioznímu jednání zakročit a to na základě podmětů našich klientů.

Více se o Vás dozvíte i z tohoto odkazu ,kde Vám jistě dobrou pověst nezaručí. http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/tv-archiv/na-vlastni-oci/na-vlastni-oci-o-podvodnych-vymahacich-a-pochybnych-zakazkach.html

Kategorie: Ostatní
Autor: 89.235.49.XXX
Komentáře: 0
Částka: 13 Kč
97x 84x

Napsat komentář
 

Podobné příspěvky z kategorie Ostatní


Všechny ostatní příspěvky patří do této kategorie.

Neprověřený uživatel: Evča Anonymní
23. 12. 2013

Žebrající podvodnice

Chtěla bych upozornit na tento email janina.kubikova15@centrum.cz, slečna (z Plzně sever) reaguje na inzeráty, nejen na oblečení, s prosbou, že je vytopená, nemá nic, ani peníze, že potřebuje co nejvíc věcí zadarmo poslat. Jedná se o mladou slečnu, která se takto snaží přijít k věcem, které pak má v plánu sama zpeněžit s cílem se… (více)

Kategorie: Ostatní
Autor: 78.102.199.XXX
232x 269x
Neprověřený uživatel: Guest Guest
19. 06. 2012

Security europe s.r.o.

Upozorňuji na tuto firmu jako na případného zaměstnvatele. Pracoval jsem u této firmy v zimě, kdy nebylo zajištěno základních potřeb. Byl jsem nucen hlídat v dvanácti stupňovém mrazu, nebo si na vlastní náklady topit v autě, protože jiný přístřešek nebyl. Nemusím zdůrazňovat že jsem pracoval za minimální mzdu za 48 Kč bez příplatků. Bratr jednatelky… (více)

Kategorie: Ostatní
Autor: 78.108.146.XXX
227x 335x
Neprověřený uživatel: Vladislav Marek
21. 06. 2017

Comfort energy – Stanislav Zajan – obchodní praktiky

Dobrý den. Jmenuji se Vladislav Marek, ať máme hned z kraje jasno. Rád bych se s Vámi podělil o zkušenost s obchodními praktikami zmiňované firmy, nikoli firmu samotnou. Specielně pak bych chtěl zmínit pana Stanislava Zajana, který stojí za prodejem tohoto případu. Babička, ročník 43 už nemá zdraví co to bývalo a kdo by to… (více)

Kategorie: Ostatní
Autor: 85.207.128.XXX
41x 46x
Neprověřený uživatel: Guest Guest
14. 05. 2012

Telefony

Dobré odpoledne, já si kupovala přes internet telefon, vše proběhlo v pořádku. Po čase se mi telefon začal sekat a tak dále, reklamovala jsem ho jednou, dvakrát a kdy jsem ho posílala i po třetí, firma překročila 30 dní, když jsem chtěla vrátit peníze, začala se se firma cukat, že jsou v konkurzu, telefon jen… (více)

Kategorie: Ostatní
Autor: 77.48.109.XXX
241x 330x
Neprověřený uživatel: Radim Hrubeš
15. 12. 2016

POZOR NA FIRMU ALBA CZ

Budete li chtít nechat instalovat satelit tak prosím dejte si velký pozor na fa ALBA. cz z Karviné, v kontaktech jsou vedeni pod HITACOM PRO s.r.o. XXXXXXXX XXX/XX, 735 06 Karviná – Nové Město. mají velmi arogantní jednání….jejich technici neumí svou práci…v mém případě nebyli schopni naladit signál ze satelitu..po 3 hod, technik odjel s tím,… (více)

Kategorie: Ostatní
Autor: 46.47.130.XXX
Komentáře: 0
Částka: 2 000 Kč
127x 131x