Nova_LeasingJak fungují podvodné firmy


Jak fungují podvodné firmy?

Podvodné firmy jsou webovým portálem, který slouží ke sdílení zkušeností a zpětné vazby uživatelů se subjekty. Subjekty mohou poskytovat uživatelům zpětnou vazbu a řešit jejich stížnosti. Je výslovně zakázáno používat portál jako prostředek nekalé konkurence nebo k pošpinění nebo nadávkám na jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu.

 

Proč je nově nutné se přihlásit přes facebook nebo vložit svoje jméno?

Podvodné firmy jako projekt fungují již více než 3 roky. V poslední http://eduaidguru.com/term-paper.html době se bohužel začali na fóru vyskytovat příspěvky, které neměly za cíl varovat ostatní uživatele před nekalými praktikami některého subjektu, jen ho pouze pošpinit. Proto jsme se rozhodli omezit anonymní vkládání komentářů. Věříme, že za pravdivé stížnosti se nebude autor stydět a vloží je na fórum i po této úpravě.

 

Proč musím vyplňovat svůj email?

Na Váš email obdržíte link, pomocí kterého můžete svůj příspěvek odstranit. Váš email nebude viditelný a nebude využíván k marketingovým účelům, mimo případ, kdy sami zažádáte o zasílání nových komentářů z diskuze.

 

 

Jaká je výhoda vložení příspěvku přes facebook?

Komentáře tohoto typu mají vyšší vypovídající hodnotu a nemohou být napadnuty třetí stranou, jak tomu je u příspěvků, kde uživatel pouze vyplní své jméno a příjmení.

 

Proč musím vkládat částku, o kterou jsem přišel? Uvedení částky je vodítkem pro subjekt, který Vás měl o částku připravit. Váš příspěvek dále získává na důvěryhodnosti.

 

Je fórum moderované?

Ne, na fórum denně přibývají stovky příspěvků a komentářů, proto není možné kontrolovat každý jednotlivý komentář.

 

Vložil jsem příspěvek nebo komentář a vůbec se nezobrazil, proč?

Denně bojujeme se stovkami až tisíci spamů, které se roboti snaží rozmístit na naše fórum. Proto je možné, že když Váš příspěvek obsahuje některá slova, která často používají právě tyto automatické systémy, musí být příspěvek nejprve schválen. Schvalování zadržených příspěvků probíhá jak automaticky, tak ručně, proto se Váš příspěvek zobrazí na fóru nejdéle následující pracovní den.

 

Můj příspěvek z fóra zmizel nebo je upraven, proč?

Fórum není moderované, proto může dojít zpětně k výmazu a úpravě některých příspěvků nebo komentářů. Příspěvky upravujeme a mažeme z následujících důvodů: a) Přijmeme informaci, že daný příspěvek obsahuje znaky protiprávního jednání a toto jednání lze posoudit na základě všeobecné informovanosti b) Přijmeme informaci, že daný příspěvek je vulgární, hanlivý a dehonestující c) Obdržíme žádost o stažení příspěvku od Policie ČR d) Obdržíme rozhodnutí soudu o stažení příspěvku

 

Co mám dělat, pokud si myslím, že daný příspěvek nebo komentář na fórum nepatří.

Zašlete odkaz daného příspěvku kontaktním formulářem s komentářem, proč by měl být daný příspěvek odstraněn. Pouze takto nahlášené komentáře jsou shlédnuty administrátorem a především vulgární komentáře jsou odstraněny nebo upraveny.

 

Kdo odpovídá za obsah příspěvků?

Za obsah svých příspěvků odpovídají vždy výhradně uživatelé, kteří daný příspěvek na fórum vložili. Provozovatel je povinen příspěvek odstranit pouze v případě, že byl prokazatelně informován o jeho protiprávním obsahu.

 

Chci stáhnout příspěvek, který je lživý, jak mám postupovat?

V případě, že se v příspěvku objevují hanlivé výrazy nebo fakta, která mohou být obecně pokládána za lež, informujte nás pomocí doporučeného dopisu na sídlo naší společnosti. V případě, že je obecně zřejmé, že se daný příspěvek nezakládá na pravdě nebo je hanlivý, bude odstraněn. V ostatních případech kontaktujte Policii ČR, která musí prošetřit, zdali jsou dané příspěvky protiprávní. Provozovatel fóra poskytne veškerou součinnost Policii ČR, případně soudům při objasnění protiprávnosti daných příspěvků i nad rámec zákonné povinnosti. Ve chvíli, kdy nás Policie nebo soud informuje o protiprávnosti, můžeme daný příspěvek odstranit.

 

Jak správně prokazatelně informovat o protiprávním obsahu?

Každá žádost obsahující informaci o protiprávním obsahu musí obsahovat:

a) identifikaci odesílatele

b) v případě, že odesílatel není osobou, která o stažení žádá, identifikaci této osoby

c) v případě, že je osoba zastoupena, plnou moc

d) emailovou adresu

e) přesnou URL adresu daného příspěvku

f) opis nebo kopii daných příspěvků a komentářů

g) jasné a konkrétní důvody, proč je obsah protiprávní

Bez těchto informací nemůžeme rozhodnout o protiprávním obsahu daného příspěvku.

 

Příklady příspěvků: Pan Novák je pěkný prase a hajzl. – příspěvek je vulgární, bude po prokazatelném informování odstraněn.

 

Ve firmě pracuje pouze banda idiotů, kteří mají za cíl všechny okrást – příspěvek je vulgární, bude po prokazatelném informování odstraněn.

 

Firma koupila celou ČR včetně všech ministrů – v příspěvku se objevují fakta, která nemohou být pravdivá, bude odstraněn.

 

Eshopu jsem zaplatila 5000 Kč a do teď jsem neviděla můj vysavač – příspěvek bude odstraněn pouze po informaci o protiprávnosti od Policie nebo soudu

 

Podle mě má firma za cíl vydělávat na uchazečích, kteří zaplatí vstupní poplatek a práci nikdy nedostanou – příspěvek bude odstraněn pouze po informaci o protiprávnosti od Policie nebo soudu

 

Proč neodstraníte vždy příspěvek rovnou?

Stejně, jako se denně setkáváme se stížnostmi od subjektů uvedených na fóru, dostáváme rovněž stížnosti od uživatelů, jejichž příspěvky byly z fóra z některého z výše uvedených důvodů odstraněny. Jako provozovatelé fóra nabízíme místo k řešení problému, kde společnosti mohou získat zpětnou vazbu na své fungování a mohou řešit své stížnosti. Proto za daných okolností příspěvek, který nevykazuje znaky protiprávnosti, nemůžeme odstranit.

 

Poslal jsem Vám žádost a stále čekám na reakci, co se děje?

V případě, že přijmeme Vaši žádost o smazání příspěvku a jsme schopni ji posoudit ihned, do 1-2 týdnů Vám zašleme odpověď. Pokud však je žádost obsáhlejší a obsahuje odkazy na judikáty, důkazy apod, může se zpracování takovéto žádosti protáhnout. Snažíme se na všechny žádosti odpovědět v co nejkratší době, v případě obsáhlých diskuzí, to však není vždy možné.