Návrat do práce po rodičovské: Co vám garantuje zákoník práce?

Zákoník Práce Návrat Po Rodičovské Dovolené

Nárok na návrat

Zaměstnanec má po skončení rodičovské dovolené ze zákona právo vrátit se na svou původní pozici nebo na pozici srovnatelnou s původní pozicí, pokud jde o druh práce, platové zařazení a místo výkonu práce. Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnanci návrat na tuto pozici. Pokud to není možné z vážných provozních důvodů, může zaměstnavatel zaměstnanci nabídnout jinou pozici, která se co nejvíce blíží jeho původní pozici. Zaměstnanec by měl být o této skutečnosti písemně informován nejpozději 30 dnů před koncem rodičovské dovolené. Zaměstnanec má právo odmítnout nabídnutou pozici, pokud neodpovídá výše uvedeným podmínkám. V takovém případě se má za to, že pracovní poměr skončil uplynutím sjednané doby. Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance po jeho návratu z rodičovské dovolené se všemi změnami, ke kterým došlo v době jeho nepřítomnosti, a to jak v oblasti pracovních podmínek, tak v oblasti organizace práce. Zaměstnavatel by měl také zvážit možnost zkráceného úvazku nebo pružné pracovní doby pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené.

Co když už pozice neexistuje?

Návrat do práce po rodičovské dovolené je upraven zákoníkem práce. Co když ale zjistíte, že vaše pozice už ve firmě neexistuje? Zákoník práce pamatuje i na tuto situaci. Zaměstnavatel je povinen vám nabídnout jinou, srovnatelnou pozici, která odpovídá vaší kvalifikaci a pokud možno i vašim dosavadním podmínkám. Srovnatelná pozice by měla mít podobnou náplň práce, odpovědnost a mzdové ohodnocení. Zaměstnavatel s vámi musí jednat o všech možnostech a nabídnout vám dostupné alternativy. Pokud by vám zaměstnavatel nenabídl žádnou srovnatelnou pozici, nebo byste vy s nabídkou nesouhlasili, může dojít k ukončení pracovního poměru. V takovém případě ale máte nárok na odstupné. Výše odstupného se odvíjí od délky vašeho předchozího zaměstnání u daného zaměstnavatele. Nejste si jistí svými právy? Obraťte se na odborovou organizaci nebo na inspektorát práce. Poskytnou vám bližší informace a poradí vám, jak v dané situaci postupovat.

Zaměstnavatel nechce spolupracovat?

Někdy se stane, že se zaměstnavatel nechová úplně fér a snaží se návrat po rodičovské dovolené co nejvíce zkomplikovat. Pamatujte, že zákoník práce je na vaší straně a máte svá práva. Zaměstnavatel s vámi musí jednat na rovinu a poskytnout vám všechny informace.

Podle zákoníku práce máte právo vrátit se na stejnou pozici, jakou jste zastávali před odchodem na rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel vám také musí přidělovat práci v souladu s vaší pracovní smlouvou. Pokud to není možné (třeba z organizačních důvodů), může vám být nabídnuta jiná, ale srovnatelná pozice. Důležité je, aby nová pozice odpovídala vaší kvalifikaci a pokud možno i vašemu předchozímu platu.

zákoník práce návrat po rodičovské dovolené

Pokud máte pocit, že se k vám zaměstnavatel nechová fér nebo vám neposkytuje dostatečnou podporu, nebojte se ozvat. Promluvte si s ním a zkuste situaci vyřešit smírně. Pokud to nepomůže, obraťte se na odborovou organizaci nebo na inspektorát práce.

Návrat do práce po rodičovské dovolené by neměl být během na dlouhou trať, ale spíše mostem, který propojuje etapu péče o dítě s dalším profesním rozvojem. Zákoník práce poskytuje rámec, ale je na zaměstnavatelích i zaměstnancích, aby tento přechod byl co nejplynulejší a oboustranně výhodný.

Eliška Nováková

Zkrácený úvazek? Proč ne!

Návrat do práce po rodičovské dovolené je velkou změnou. Zákoník práce naštěstí nabízí různé možnosti, jak si tento přechod usnadnit. Jednou z nich je zkrácený úvazek. Právě tato varianta se stává čím dál populárnější mezi rodiči malých dětí. Proč? Zkrácený úvazek umožňuje sladit péči o dítě s pracovními povinnostmi. Zákoník práce garantuje rodiči, vracejícímu se z rodičovské dovolené, nárok na zkrácený úvazek, pokud o něj požádá a zaměstnavatel pro to má podmínky. Není tedy nutné bát se odmítnutí z důvodu, že zkrácený úvazek není v nabídce volných pozic. Důležité je, aby zaměstnanec o zkrácený úvazek požádal včas, nejpozději 3 měsíce před koncem rodičovské dovolené.

Zkrácený úvazek má mnoho výhod. Jednak umožňuje postupné zvykání si na pracovní tempo a kolektiv, jednak poskytuje více času na rodinu. Nevýhodou může být nižší mzda, která je úměrná odpracované době. I přes tuto skutečnost je zkrácený úvazek skvělou volbou pro ty, kteří hledají rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Nezapomeňte na včasnou žádost

Zákoník práce jasně stanovuje pravidla pro návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené. Neopomeneme zdůraznit důležitost včasné žádosti o návrat. Zaměstnavatel musí být informován o vašem záměru vrátit se do práce písemně a to nejpozději 30 dnů před koncem vaší rodičovské dovolené. Včasné podání žádosti je klíčové pro zajištění hladkého průběhu vašeho návratu. V opačném případě by mohlo dojít ke komplikacím, například by vaše původní pracovní místo nemuselo být k dispozici. Zákoník práce pamatuje i na situace, kdy se rozhodnete pro zkrácený úvazek po skončení rodičovské dovolené. I v tomto případě je nutné o zkrácený úvazek písemně požádat, a to opět nejpozději 30 dnů před koncem vaší rodičovské. Nezapomeňte, že včasná komunikace se zaměstnavatelem je klíčem k bezproblémovému návratu do pracovního procesu.

zákoník práce návrat po rodičovské dovolené
Srovnání podmínek návratu po rodičovské dovolené
Vlastnost Před rodičovskou dovolenou Po rodičovské dovolené
Pracovní pozice Obchodní manažer Obchodní manažer / Obdobná pozice*
Výše úvazku Plný Možnost domluvy zkráceného úvazku
Mzda 50 000 Kč Zachování průměrného výdělku**

Pozor na zkušební dobu!

Návrat do práce po rodičovské dovolené je významným krokem a zákoník práce vám v tomto směru poskytuje důležitá práva. Jedním z aspektů, na který je třeba si dát pozor, je zkušební doba. Zaměstnavatel vám ji po návratu z rodičovské dovolené nemůže na stejnou pozici znovu nařídit. Zákoník práce to výslovně zakazuje, protože předpokládá, že jste si pracovní návyky a znalosti osvojili již dříve. Tato ochrana se vztahuje na všechny zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené, bez ohledu na délku předchozího zaměstnání u daného zaměstnavatele. Pamatujte si, že vaše práva jsou chráněna a v případě nejasností se neváhejte obrátit na příslušné instituce, například na Inspektorát práce, který vám poskytne další informace a pomoc.