Právo

Výpověď Dohodou Ze Strany Zaměstnavatele

Výpověď dohodou: Co by měl zaměstnanec vědět?

Písemná forma Výpověď dohodou ze strany zaměstnavatele musí mít vždy písemnou formu. Nestačí tedy pouhý ústní souhlas obou stran s ukončením pracovního poměru. Písemná forma slouží k ochraně jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance a zamezuje případným sporům o platnost výpovědi. Vzájemná dohoda musí obsahovat...

Seznam Živností

Seznam živností: Průvodce právní džunglí pro podnikatele

Živnostenský zákon Živnostenský zákon rozlišuje dva základní seznamy živností: živnosti ohlašovací a koncesované. Ohlašovací živnosti jsou dále děleny na tři druhy: volné, vázané a řemeslné. Rozdíl mezi nimi spočívá v požadavcích na odbornou způsobilost. U volných živností není vyžadováno žádné...

Dpp Nárok Na Dovolenou 2024

Dovolená na DPP v roce 2024: Co se mění?

Nárok na dovolenou V roce 2024 se zaměstnanci s pracovní smlouvou mohou těšit na dovolenou v délce minimálně 4 týdnů. Pokud pracujete na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ), nárok na dovolenou se odvíjí od počtu odpracovaných hodin. Abyste si mohli v roce 2024 vzít placené volno, musíte odpracovat alespoň 60 dní. Za...

Nemocenská V Ochranné Lhůtě

Nemocenská v ochranné lhůtě: Máte na ni nárok?

Ochranná lhůta: Co to je? Ochranná lhůta je sedmidenní období po skončení pracovního poměru nebo po zániku jiného pojištění, během kterého má člověk nárok na nemocenské dávky, i když už není zaměstnaný. Tato lhůta má chránit lidi v situaci, kdy přijdou o práci a zároveň onemocní. Během ochranné lhůty...

Insolvence Na 3 Roky

Insolvence na 3 roky: Vše, co potřebujete vědět

Platební neschopnost Platební neschopnost, neboli insolvence, je nepříjemná situace, která může potkat jednotlivce i firmy. Pokud se ocitnete v platební neschopnosti na 3 roky, znamená to, že po dobu 3 let budete pod dohledem insolvenčního soudu a insolvenčního správce. Během této doby budete muset splácet své dluhy...

Dedictvi Manzelka Deti

Dědictví: Co náleží manželce a dětem?

Dědická posloupnost ze zákona Dědická posloupnost ze zákona nastává tehdy, když zůstavitel nesepsal závěť, nebo když je tato neplatná či neúplná. Zákon pak přesně stanovuje, kdo a v jakém pořadí dědí. Manželka a děti patří mezi dědice první dědické třídy. Dědí-li po zůstaviteli manželka a děti, dědí...

Plná Moc Vzor Word

Plná moc vzor Word: Stáhněte si vzor zdarma

Co je plná moc Plná moc, někdy nazývaná také zmocnění, je dokument, kterým jedna osoba (zmocnitel) pověřuje druhou osobu (zmocněnce), aby ji zastupovala a jednala jejím jménem v určité záležitosti. Může se jednat o jednání před úřady, soudy, fyzickými osobami nebo právnickými osobami. Plná moc musí být vždy...

Smlouva Na Dobu Určitou Výpověď Ze Strany Zaměstnance

Výpověď smlouvy na dobu určitou ze strany zaměstnance: Co potřebujete vědět

Výpovědní lhůta u smlouvy na dobu určitou Smlouva na dobu určitou se od té na dobu neurčitou liší především existencí jasně daného data ukončení pracovního poměru. To ale neznamená, že by nemohla skončit dříve. Zaměstnanec může dát výpověď i v průběhu trvání smlouvy na dobu určitou. Výpovědní lhůta je v...

Pracující Důchodce Výpověď

Pracující důchodce a výpověď: Co musíte vědět?

Zachovejte klid. Je pochopitelné, že přijetí výpovědi může být stresující, zvláště pro pracujícího důchodce. Nicméně je důležité zachovat klid a nepanikařit. Prvním krokem je důkladně si projít doručenou výpověď a ověřit si, zda splňuje všechny zákonné náležitosti. Zaměřte se na datum doručení,...

Odstoupení Od Smlouvy Vzor

Odstupte od smlouvy snadno: Stáhněte si vzor zdarma

Co je odstoupení od smlouvy Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní akt, kterým spotřebitel ruší závaznost kupní smlouvy a vrací se do původního stavu, jako by k uzavření smlouvy nikdy nedošlo. Pro odstoupení od smlouvy není nutné uvádět žádný důvod. Důležité je dodržet zákonnou lhůtu pro odstoupení, která...