Nová občanka: Jak dlouho si počkáte?

Jak Dlouho Trvá Nová Občanka

Standardní lhůta

Standardní lhůta pro vyřízení nové občanky je 30 dní. Tato lhůta běží ode dne, kdy požádáte o nový občanský průkaz na úřadě obce s rozšířenou působností. Je důležité si uvědomit, že se jedná o maximální lhůtu a v mnoha případech může být váš nový průkaz hotový dříve. Pokud ale potřebujete nový občanský průkaz urgentně, existuje možnost požádat o jeho vydání ve zkrácené lhůtě. V takovém případě je však nutné počítat s vyšším správním poplatkem.

Občanka do 20 dnů

V dnešní době se snažíme vyřídit vše co nejrychleji, a to včetně dokladů. Pokud spěcháte na nový občanský průkaz, potěší vás, že doba jeho vyhotovení je standardně 30 dní. Existují však situace, kdy můžete mít nový doklad v ruce už za 20 dní. Tato možnost se nabízí v případě, že si o nový občanský průkaz požádáte na úřadě obce s rozšířenou působností. Ne každý úřad tuto službu poskytuje, proto si tuto informaci ověřte předem. Ať už si vyberete jakoukoli variantu, nezapomeňte, že o nový občanský průkaz je nutné požádat osobně a s platným dokladem totožnosti.

Rychlá verze do 5 dnů

V případě ztráty, odcizení nebo poškození vašeho stávajícího průkazu totožnosti, existuje možnost požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě. Tato varianta je zpoplatněna poplatkem 500 Kč a váš nový průkaz bude připraven k vyzvednutí do 5 pracovních dnů od podání žádosti. Je důležité si uvědomit, že tato lhůta je pouze orientační a může se v některých případech mírně lišit. Doba vyhotovení občanského průkazu ve zkrácené lhůtě se počítá od následujícího pracovního dne po dni, kdy jste o vydání požádali. Pokud například podáte žádost v pondělí, lhůta 5 pracovních dnů začíná běžet v úterý a váš nový průkaz by měl být připraven nejpozději v pondělí následujícího týdne. Pro urychlení celého procesu je vhodné si předem ověřit otevírací dobu příslušného úřadu a rezervovat si termín návštěvy online nebo telefonicky.

Doba vyřízení občanského průkazu
Typ občanského průkazu Standardní doba vyřízení Vyřízení do 30 dnů
Občanský průkaz s čipem (dospělý) 30 dnů Ano, za poplatek 500 Kč
Občanský průkaz s čipem (dítě do 15 let) 30 dnů Ne

Okamžitá výměna

Výměna občanského průkazu za nový neprobíhá okamžitě. I když se žádost podává osobně a úředníci si zkontrolují vaše doklady, samotná výroba karty si vyžádá určitý čas. Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní. Tato doba je dána zákonem a úřady ji musí dodržovat. Existují však i výjimky, kdy je možné občanský průkaz vystavit ve zkrácené lhůtě.

jak dlouho trvá nová občanka

O zrychlené vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů je možné požádat za správní poplatek 500 Kč. Tato možnost je vhodná například v případě ztráty, odcizení nebo poškození stávajícího dokladu, kdy potřebujete nový doklad co nejdříve. Je důležité si uvědomit, že i v případě zrychleného vydání je nutné počítat s určitou časovou prodlevou.

Důvody ztráty/odcizení

Ztráta nebo odcizení občanského průkazu je bohužel běžnou záležitostí. Mezi nejčastější důvody ztráty patří nepozornost, kdy občanka jednoduše vyklouzne z kapsy nebo kabelky, ať už při běžném dni nebo během cestování. Zapomenutí dokladu v obchodě, restauraci nebo dopravním prostředku je dalším častým scénářem. Bohužel, ani krádež nelze vyloučit, ať už se jedná o kapsáře v rušných ulicích nebo sofistikovanější metody. V případě odcizení je nezbytné kromě nahlášení na úřadě také kontaktovat policii a nahlásit trestný čin. Bez ohledu na důvod ztráty či odcizení je nezbytné co nejdříve zažádat o vydání nového dokladu, abyste se vyhnuli komplikacím v běžném životě.

Potřebné dokumenty

K vyřízení žádosti o vydání nové občanky budete potřebovat několik dokumentů. V první řadě je to doklad totožnosti, nejčastěji váš stávající občanský průkaz. Pokud jej nemáte, poslouží i cestovní pas nebo jiný oficiální doklad s fotografií. Dále budete potřebovat jednu aktuální průkazovou fotografii o rozměrech 35 x 45 mm. Fotografie musí splňovat dané standardy, jako je neutrální výraz obličeje a světlé pozadí. Nezapomeňte, že fotografie nesmí být starší než 6 měsíců. V případě, že žádáte o občanský průkaz pro dítě mladší 15 let, je potřeba doložit jeho rodný list a občanské průkazy obou rodičů. Pokud se jedná o vydání občanského průkazu s čipem, budete muset na úřadě poskytnout své otisky prstů. Ty jsou snímány přímo na místě a slouží k vaší identifikaci. Poplatek za vydání občanského průkazu se liší v závislosti na věku žadatele a na tom, zda se jedná o běžné vydání nebo o vydání ve zkrácené lhůtě.

Poplatky za vyhotovení

Za vyřízení žádosti o vydání občanského průkazu se platí poplatek. Jeho výše se liší v závislosti na tom, v jaké lhůtě potřebujete nový doklad vystavit. Pokud si vystačíte se standardní lhůtou 30 dnů, zaplatíte pouze 100 Kč. V případě, že nový občanský průkaz potřebujete urgentně, můžete využít možnosti expresního vydání do 5 pracovních dnů za poplatek 500 Kč. Nezapomeňte, že o expresní vydání je nutné požádat na úřadě s rozšířenou kompetencí. Pro urychlení procesu si před návštěvou úřadu ověřte, zda váš úřad tuto službu nabízí. Informace o dostupnosti expresního vydání a otevírací době úřadů najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

jak dlouho trvá nová občanka

Platnost občanského průkazu

Občanský průkaz vám vydáváme na dobu určitou, a to buď na 5 let (pokud je vám méně než 15 let), nebo na 10 let (pokud jste starší). Po uplynutí této doby je potřeba požádat o nový občanský průkaz, a to i v případě, že je váš stávající doklad stále platný. Pokud tak neučiníte, hrozí vám pokuta. Nový občanský průkaz si můžete vyřídit na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na vaše trvalé bydliště.

Doba vyřízení nového občanského průkazu je standardně 30 dní. V naléhavých případech si ale můžete zažádat o vydání dokladu ve zkrácené lhůtě, a to do 5 pracovních dnů. Za tuto službu si ale připlatíte. Informace o ceně za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě vám poskytne příslušný úřad.

Nový model s čipem

S příchodem nového občanského průkazu s čipem se mnozí občané ptají, jak dlouho si na svůj nový doklad počkají. Dobrá zpráva je, že doba výroby se oproti minulosti zkrátila. Standardně trvá vyřízení žádosti o nový občanský průkaz na úřadě do 30 dnů. V některých případech, například při zvýšeném počtu žádostí, se ale tato lhůta může protáhnout. Pokud potřebujete nový občanský průkaz urgentně, existuje možnost požádat o jeho vydání ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů. Tato služba je zpoplatněna. Informace o aktuální době výroby občanských průkazů a případných poplatcích za expresní vyřízení žádosti vám rádi poskytnou na vašem obecním úřadě.

Cestování s občankou

Cestování do zahraničí s občanským průkazem je pro občany České republiky pohodlnou a dostupnou volbou. Nicméně, pokud plánujete cestu a potřebujete nový občanský průkaz, je důležité zohlednit dobu jeho vyřízení. Standardní doba výroby nového občanského průkazu je 30 dní. V případě ztráty, odcizení nebo poškození stávajícího dokladu si můžete požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů. Je však nutné počítat s vyšším správním poplatkem. Před cestou do zahraničí si vždy ověřte platnost svého občanského průkazu a zkontrolujte si podmínky vstupu do cílové země. Některé státy mohou vyžadovat delší platnost cestovního dokladu i po datu plánovaného návratu.

jak dlouho trvá nová občanka

Dětský občanský průkaz

Děti do 15 let věku mohou mít svůj vlastní občanský průkaz, tzv. dětský občanský průkaz. Ten ale nemá elektronický čip a není povinný, slouží spíše pro cestování nebo jako doklad totožnosti. Pokud se chystáte s dítětem do zahraničí a potřebujete mu vyřídit nový občanský průkaz, počítejte s tím, že jeho výroba trvá stejně dlouho jako u dospělých, tedy standardně 30 dní. V naléhavých případech je možné požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, a to do 5 pracovních dnů. O tuto službu je ale nutné požádat osobně na úřadě a je spojena s vyšším správním poplatkem. Pro vyřízení dětského občanského průkazu je nutné doložit rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce a jednu fotografii dítěte.

Občanka pro cizince

Žádost o vydání občanky pro cizince se podává na úřadu obce s rozšířenou působností. Doba platnosti občanky pro cizince se liší v závislosti na věku držitele a typu povolení k pobytu. Pro cizince starší 15 let se vydává občanka s biometrickými údaji, jejíž výroba trvá zpravidla 30 dní. V případě, že je občanka potřeba urgentně, je možné si zažádat o vydání občanky ve zkrácené lhůtě, a to do 15 pracovních dnů. Je nutné počítat s tím, že za expresní vyřízení občanského průkazu se platí vyšší správní poplatek. Informace o aktuální době výroby občanky a výši správních poplatků je vhodné si ověřit na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky nebo telefonicky na příslušném úřadě.

Časté dotazy

Kolik času zabere vyřízení nové občanky?

Standardně trvá vyřízení žádosti o vydání občanského průkazu 30 dní. V některých případech, například při podání žádosti na jiném úřadě, než je vaše trvalé bydliště, se lhůta může prodloužit.

Je možné získat občanku rychleji?

Ano, existuje možnost požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě. V takovém případě je ale nutné počítat s vyšším správním poplatkem. Občanku pak obdržíte do 5 pracovních dnů.

Kde najdu informace o stavu vyřízení mé žádosti?

Informace o stavu vyřízení vaší žádosti o nový občanský průkaz můžete získat na telefonním čísle úřadu, kde jste žádost podávali. Další možností je sledovat stav online.

jak dlouho trvá nová občanka

Co dělat, když mi končí platnost občanského průkazu?

Nenechávejte si vyřízení nového dokladu na poslední chvíli. O nový občanský průkaz je nutné požádat ještě před skončením platnosti stávajícího dokladu.

Užitečné kontakty

Pro získání aktuálních a přesných informací o délce vyřízení nové občanky doporučujeme kontaktovat přímo váš místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností. Zaměstnanci úřadu vám sdělí aktuální čekací lhůty a případně i další důležité informace. Pro urychlení procesu vydání občanského průkazu si s sebou na úřad nezapomeňte vzít všechny potřebné doklady, jako je například rodný list a doklad o bydlišti. V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na informační linku Ministerstva vnitra České republiky, kde vám odborníci poskytnou relevantní informace a rady.