Rozjeďte to Vedlejší Činností: Průvodce Podnikáním Popri Zaměstnání

Podnikání Vedlejší Činnost

Co je vedlejší podnikání

Vedlejší podnikání je skvělá možnost, jak si přivydělat peníze, rozvíjet své zájmy a získat nové zkušenosti, aniž byste museli opustit své stávající zaměstnání. V podstatě jde o jakoukoli samostatnou výdělečnou činnost, kterou vykonáváte vedle svého hlavního pracovního poměru. Může jít o cokoli od prodeje vlastních výrobků přes poskytování služeb až po online podnikání. Důležité je, abyste si zvolili činnost, která vás baví a ve které vidíte potenciál.

Než se do vedlejšího podnikání pustíte, je potřeba si ujasnit pár věcí. V první řadě si ověřte, zda vaše pracovní smlouva neobsahuje konkurenční doložku, která by vám podnikání v daném oboru zakazovala. Dále si zjistěte, jaká jsou vaše daňová a odvodová povinnost. V neposlední řadě si promyslete, kolik času a energie jste ochotni do vedlejšího podnikání investovat.

Vedlejší podnikání má mnoho výhod. Kromě finančního přínosu vám může přinést i větší flexibilitu, svobodu a možnost seberealizace. Je to také skvělý způsob, jak si vyzkoušet podnikání na vlastní kůži a zjistit, zda je to pro vás to pravé. Pokud se vám bude dařit, můžete vedlejší podnikání časem proměnit v hlavní zdroj příjmů.

Výhody a nevýhody

Vedlejší podnikání s sebou nese řadu výhod, ale i nevýhod, které je potřeba před jeho zahájením zvážit. Mezi hlavní benefity patří možnost realizovat vlastní nápady a pracovat na projektech, které vás baví. Zároveň si můžete přivydělat peníze navíc a získat cenné zkušenosti z podnikatelského prostředí. Vedlejší činnost vám také umožňuje budovat si vlastní značku a portfolio, což se vám může hodit v budoucnu. Flexibilita je dalším lákadlem – sami si určujete pracovní dobu a tempo.

Nevýhody podnikání na vedlejší činnost se často projevují v časové náročnosti. Skloubit hlavní pracovní poměr s vlastním podnikáním může být náročné a vyčerpávající. Je potřeba počítat s menší mírou volného času a učit se efektivně organizovat. Další překážkou může být omezený kapitál, jelikož ze začátku je potřeba investovat vlastní úspory. Nezanedbatelným faktorem je i administrativa a papírování, které s sebou podnikání nese. Před samotným spuštěním je nutné se informovat o povinnostech OSVČ a vést řádné účetnictví.

Typy vedlejších podnikání

Vedlejší podnikání nabízí pestrou škálu možností, jak si přivydělat a rozvíjet své dovednosti.

 • Poskytování služeb: Nabízíte své znalosti a dovednosti...
 • Prodej produktů: Vytváříte a prodáváte vlastní výrobky...
 • Online podnikání: Provozujete e-shop, blog, vlog...
 • Pronájmy: Pronajímáte nemovitost, pokoj, auto...
 • Investování: Investujete do akcií, dluhopisů, nemovitostí...

Než se pustíte do podnikání, je důležité si uvědomit, že i vedlejší činnost s sebou nese určité povinnosti. Je nutné se informovat o povinnostech vůči finančnímu úřadu a České správě sociálního zabezpečení.

podnikání vedlejší činnost

Založení a registrace

Dalším krokem je registrace na příslušných úřadech. Většinou se jedná o živnostenský úřad, finanční úřad a Českou správu sociálního zabezpečení. Na živnostenském úřadě ohlásíte živnost a získáte živnostenský list. Na finančním úřadě se zaregistrujete jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). A na České správě sociálního zabezpečení se zaregistrujete jako osoba samostatně výdělečně činná a platící pojištění.

Nezapomeňte, že i při podnikání na vedlejší činnost musíte vést účetnictví a platit daně a sociální a zdravotní pojištění. Výše odvodů se odvíjí od výše vašich příjmů. Podrobnější informace o povinnostech podnikatelů najdete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a Finanční správy.

Daně a odvody

Vedlejší činnost vám umožňuje si přivydělat k hlavnímu pracovnímu poměru nebo studiu. S touto svobodou ale přichází i povinnost platit daně a odvody. Nezáleží na tom, jestli prodáváte vlastnoručně vyrobené šperky online, nabízíte doučování nebo venčíte psy – pokud vaše příjmy z vedlejší činnosti přesáhnou určitou hranici, musíte je zdanit.

V případě daně z příjmů existuje možnost uplatnit výdaje paušálem nebo prokázáním skutečných nákladů. Paušál je jednodušší varianta, kdy si od příjmů odečtete předem stanovené procento. Pro rok 2023 je to například 60 % u příjmů z řemeslné činnosti a 30 % u příjmů z pronájmu. Pokud jsou vaše skutečné výdaje vyšší než paušál, vyplatí se vám je doložit a uplatnit si je.

Vedle daně z příjmů vás pravděpodobně čekají i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Záleží na výši vašich příjmů a na tom, jestli už jste pojištěni z jiného důvodu, například z hlavního pracovního poměru. Pokud si nejste jistí, jak to ve vašem případě je, obraťte se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Nepodceňujte administrativní povinnosti spojené s podnikáním. Včas si zařiďte vše potřebné, ať se vyhnete zbytečným komplikacím a pokutám. Informace o daních a odvodech se neustále mění, proto je důležité sledovat aktuální legislativu nebo se obrátit na odborníka, který vám s daněmi pomůže.

podnikání vedlejší činnost

Pojištění

Pro ty, co se pouští do podnikání vedlejší činností, je pojištění často opomíjeným, ale důležitým tématem. I když máte hlavní pracovní poměr, vaše vedlejší podnikání vyžaduje specifické pojištění, abyste byli chráněni před riziky spojenými s vaší činností. Než začnete podnikat, informujte se u své pojišťovny, zda vaše stávající pojistky, jako je pojištění odpovědnosti za škodu, pokrývají i aktivity vašeho podnikání. V opačném případě budete muset sjednat doplňkové pojištění.

Typ pojištění, které budete potřebovat, se liší v závislosti na povaze vaší vedlejší činnosti. Například, pokud pracujete z domova, ověřte si, zda vaše pojištění domácnosti kryje i škody způsobené v souvislosti s podnikáním. Pokud nabízíte služby klientům, zvažte pojištění profesní odpovědnosti pro případ pochybení. Prodej zboží si žádá pojištění zásob a vybavení.

Nepodceňujte ani důležitost pojištění pro případ nemoci nebo úrazu. Pokud onemocníte a nebudete moci pracovat, přijdete o příjem z vedlejší činnosti. Pojištění vám v takovém případě poskytne finanční jistotu. Než se rozhodnete pro konkrétní pojištění, porovnejte nabídky od více pojišťoven a vyberte si tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám a finančním možnostem. Pamatujte, že správně zvolené pojištění vám poskytne klid a umožní vám soustředit se na rozvoj vašeho podnikání.

Časový management

Založit si vlastní byznys vedle zaměstnání zní lákavě, ale vyžaduje to pořádnou dávku organizace. Časový management je klíčový pro udržení rovnováhy mezi prací, podnikáním a osobním životem. Stanovte si priority a realistický harmonogram, který budete skutečně dodržovat. Využijte diář, aplikace pro organizaci úkolů nebo jiné nástroje, které vám pomohou udržet si přehled o termínech a povinnostech. Nebojte se delegovat úkoly, které nemusíte dělat vy osobně. Virtuální asistenti, freelanceři nebo externí dodavatelé vám uvolní ruce a umožní soustředit se na klíčové aspekty vašeho podnikání. Pamatujte, že odpočinek je stejně důležitý jako práce. Dopřejte si dostatek spánku, zdravě se stravujte a zařaďte do svého programu i čas na relaxaci a zábavu. Jen tak budete mít dostatek energie a motivace věnovat se jak svému podnikání, tak i ostatním oblastem života.

Vedlejší podnikání je jako plavba na dvou lodích. Vyžaduje to dvojnásobnou pozornost, abyste se ujistili, že ani jedna z nich nenarazí na mělčinu.

Marketing a propagace

Mnoho lidí si přivydělává, rozvíjí své dovednosti a zkouší nové nápady prostřednictvím vedlejšího podnikání. Stejně jako u hlavní práce je i zde klíčový marketing a propagace, aby se o vašich službách nebo produktech dozvědělo co nejvíce potenciálních zákazníků.

podnikání vedlejší činnostBuďte viditelní online

Zvažte také vytvoření jednoduché webové stránky nebo profilu na platformách, které sdružují freelancery a drobné podnikatele.

Srovnání podnikání na hlavní a vedlejší činnost
Vlastnost Hlavní činnost Vedlejší činnost
Minimální věk pro zahájení 18 let 18 let
Povinné odvody na sociální zabezpečení Ano, v plné výši Ano, ale jen pokud příjem přesáhne stanovený limit (v roce 2023: 96 777 Kč)
Povinné odvody na zdravotní pojištění Ano, v plné výši Ano, zálohy se platí vždy, doplatek se odvíjí od celkového ročního příjmu

Stanovení cen

Důležitá je také cenová politika – nastavte si ceny tak, aby byly konkurenceschopné, ale zároveň odpovídaly vaší práci a času, který jí věnujete.

Experimentujte a sledujte výsledky

Nebojte se experimentovat s různými formami propagace a sledujte, co na vaše cílové publikum nejlépe funguje. Pamatujte, že budování povědomí o značce a získávání zákazníků vyžaduje čas a úsilí, ale s promyšleným marketingem a propagací můžete dosáhnout skvělých výsledků.

Právní aspekty

Podnikání jako vedlejší činnost s sebou přináší řadu právních aspektů, které je nutné znát a dodržovat. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, definuje vedlejší činnost jako činnost vykonávanou soustavně za účelem zisku, ale vedle zaměstnání, studia nebo důchodu. Pro zahájení podnikání jako vedlejší činnosti je nutné splnit stejné podmínky jako pro hlavní činnost, tedy dosáhnout věku 18 let, být bezúhonný a mít odbornou způsobilost, pokud je vyžadována. Oproti hlavní činnosti se liší pouze v označení na živnostenském úřadě a v některých případech i v povinnostech vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Je důležité si ověřit, zda vaše pracovní smlouva neobsahuje konkurenční doložku, která by vám podnikání v daném oboru zakazovala. V případě pochybností je vhodné konzultovat situaci s právníkem.

Rizika a výzvy

Podnikání na vedlejší činnost s sebou nese řadu rizik a výzev, se kterými je potřeba se vypořádat. Jednou z největších výzev je zvládání času. Skloubit hlavní pracovní poměr s vlastním podnikáním může být náročné a vyžadovat značnou míru disciplíny a organizace. Je důležité si stanovit jasné priority a efektivně plánovat čas, aby nedošlo k vyhoření ani v jedné z oblastí. Další výzvou je finanční nejistota. Příjmy z podnikání na vedlejší činnost mohou být zpočátku nízké a nestabilní, což vyžaduje obezřetné hospodaření s financemi a tvorbu finanční rezervy. Je také důležité si uvědomit právní a daňové aspekty podnikání. Je nutné se seznámit s povinnostmi OSVČ a vést řádnou evidenci příjmů a výdajů. V neposlední řadě je důležité zmínit i riziko konfliktu zájmů s hlavním zaměstnavatelem. Je vhodné se s ním o svém podnikání poradit a ujistit se, že nedochází k porušení pracovní smlouvy nebo jiných závazků.

podnikání vedlejší činnost

Inspirace a příběhy

Mnoho lidí sní o vlastním podnikání, ale ne každý je připraven opustit svou práci a vrhnout se do nejistoty na plný úvazek. Právě tady přichází na řadu podnikání formou vedlejší činnosti. Nabízí skvělou možnost, jak si vyzkoušet své podnikatelské dovednosti, otestovat trh a vybudovat si stabilní příjem ještě předtím, než se do podnikání pustíte naplno.

Příběhy lidí, kteří se do toho pustili, jsou často inspirativní. Vezměte si například Janu, maminku na mateřské dovolené, která miluje pečení. Jana začala péct dorty pro přátele a rodinu a brzy se rozkřiklo, jak jsou její výtvory vynikající. Dnes má Jana vlastní malý podnik s dortovým zbožím, který provozuje z domova a který jí umožňuje skloubit péči o rodinu s vlastním rozvojem a finanční nezávislostí.

Nebo si představte Petra, vášnivého fotografa, který pracuje na plný úvazek v kanceláři. Petr se rozhodl využít své fotografické nadání a začal fotit svatby a portréty o víkendech. Díky úžasným fotografiím a profesionálnímu přístupu si brzy vybudoval širokou klientskou základnu a dnes zvažuje, že se fotografii bude věnovat na plný úvazek.

Tyto příběhy ukazují, že podnikání formou vedlejší činnosti může být cestou k naplnění vašich snů, k větší finanční svobodě a k objevení skrytého potenciálu. Důležité je nebát se začít, věnovat se tomu, co vás baví, a s odhodláním a pílí budovat svůj vlastní úspěch.

Užitečné zdroje

Pro bližší informace o podnikání jako vedlejší činnosti a souvisejících tématech můžete navštívit následující webové stránky a instituce:

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky – Poskytuje komplexní informace o podnikání v České republice, včetně podmínek pro zahájení a provozování vedlejší činnosti.
 • Finanční správa České republiky – Nabízí informace o daňových povinnostech podnikatelů, včetně těch, kteří podnikají na vedlejší činnost.
 • Česká správa sociálního zabezpečení – Informuje o povinném sociálním a zdravotním pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné, kam spadají i podnikatelé na vedlejší činnost.
 • Hospodářská komora České republiky – Poskytuje podporu a poradenství podnikatelům, a to i v oblasti vedlejší činnosti.
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR – Hájí zájmy malých a středních podnikatelů, včetně těch, kteří podnikají na vedlejší činnost.
 • Portál BusinessInfo.cz – Nabízí širokou škálu informací a služeb pro podnikatele, včetně těch, kteří se zajímají o vedlejší činnost.
 • Informační portál pro podnikání – Poskytuje praktické rady a tipy pro začínající i zkušené podnikatele, včetně informací o vedlejší činnosti.
 • Různé online podnikatelské poradny a fóra – Můžete zde najít odpovědi na své otázky od zkušených podnikatelů a odborníků.
 • Knihy a publikace o podnikání – V knihovnách a knihkupectvích najdete řadu publikací věnovaných problematice podnikání, včetně vedlejší činnosti.

Nezapomeňte si ověřit aktuálnost informací, protože legislativa a podmínky pro podnikání se mohou měnit.

podnikání vedlejší činnost