dodatek ke smlouvě

Dodatek Ke Smlouvě

Dodatek ke smlouvě v práci: Co potřebujete vědět

Definice dodatku ke smlouvě Dodatek ke smlouvě je dokument, který mění, doplňuje nebo ruší některá ustanovení již uzavřené smlouvy. Slouží k úpravě smluvního vztahu mezi stranami, aniž by bylo nutné uzavírat zcela novou smlouvu. Pro platnost dodatku je zásadní písemná forma a podpisy všech smluvních stran. Informace,...