jak zjistit pokuty

Jak Zjistit Pokuty

Právo: Jak zjistit pokuty a neztratit se v džungli byrokracie?

Typy pokut v Česku V Česku se můžeme setkat s různými typy pokut, které se liší svou výší i orgánem, který je uděluje. Mezi nejčastější patří pokuty za dopravní přestupky, které uděluje Policie ČR. Jejich výše se liší podle závažnosti přestupku. Dalším typem jsou pokuty za přestupky proti veřejnému...