nabídka vzoru smlouvy o dílo ke stažení

Smlouva O Dílo - Vzor Ke Stažení

Stáhněte si vzor Smlouvy o dílo v sekci Právo

Smlouva o dílo Smlouva o dílo je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a představuje základní smluvní typ pro realizaci nejrůznějších prací a zakázek. Využívá se v případě, kdy si jedna strana (objednatel) objedná u druhé strany (zhotovitel) zhotovení určitého díla. Typickými příklady jsou stavební...