pravidla pro výpověď ze strany zaměstnance podle zákoníku práce

Zákoník Práce Výpověď Ze Strany Zaměstnance

Zákoník práce: Výpověď z práce krok za krokem

Důvody výpovědi Zaměstnanec může dát výpověď z mnoha důvodů, a to bez udání důvodu. Zákoník práce v § 48 stanoví pouze formu a lhůty pro podání výpovědi. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a činí dva měsíce. Zaměstnanec se...