vzor plne moci

Vzor Plne Moci

Vzor plné moci: Jak správně delegovat svá práva?

Definice plné moci Plná moc je jednostranný právní úkon, kterým zmocnitel uděluje zmocněnci oprávnění jednat jeho jménem. V praxi se často setkáváme s potřebou nechat za sebe jednat jinou osobu, ať už z důvodu zaneprázdnění, nedostatku odborných znalostí nebo z jiných praktických důvodů. Vzor plné moci slouží...