zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon O Posuzování Vlivů Na Životní Prostředí

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: Co se chystá?

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) je proces systematického hodnocení možných dopadů plánovaných projektů na životní prostředí. V České republice je EIA zakotvena v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon EIA). Tento zákon...