výpověď v nemocenské

Výpověď V Nemocenské

Výpověď v nemocenské: Co smíte a co ne?

Platnost výpovědi během nemoci Obecně platí, že pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby, a to i v případě, že je zaměstnanec v pracovní neschopnosti. Existují však výjimky. Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v době, kdy je uznán dočasně práce neschopným pro nemoc nebo úraz, pokud si ji sám...